D’aww!

Noen mennesker er redd for flaggermus på grunn av at de vanligvis ikke blir fremstilt som vennlige eller føyelige skapninger. Men denne babyfladdermusen er her for å endre oppfatningen av hele flaggermusfellesskapet. Og han gjør en veldig god jobb.

Denne unge mannlige flaggermusen ble reddet fra garnet rundt et frukttre.

Når den våte sesongen kommer, vasker den pollen av trær og frukt, og gir mindre igjen for flaggermusen å spise. Dette trekker flere og flere flaggermus til områder nær mennesker, der det er nett på trær for å beskytte frukten mot dyrelivet.De plakat gir noen råd til de som ønsker å beskytte frukten, men ikke vil fange flaggermus.'Bruk aldri nett som du kan stikke fingeren gjennom og bruk skyggeklut eller lignende vev for å beskytte frukten din.'

Flygende rev, eller fruktfladder, har en veldig sterk luktesans og avansert syn. Begge disse er ekstremt nyttige for å finne mat om natten. Flyrev er vanligvis funnet i kystområder, myrer, nær mangrover, eukalyptusskog, skog og regnskog. Flyrev over hele Australia er i stadig større grad på farten og søker etter nye eller eksisterende matressurser. Deres favorittmat er nektar og pollen.Se:
Her er en annen video av en annen flaggermus som nyter en banan: