Bilde: Peter Rejcek

Ved første øyekast ser det ut som om det var en slags fryktelig massakre på denne breen.

Frykt ikke, dette passende navnet 'Blood Falls' er faktisk en utstrømning av saltvann som er smittet med jernoksid. Saltvannet blandes med jernet fra berggrunnen nedenfor, og små sprekker i isbreene spruter sporadisk dette jernrike vannet, og etterlater striper av blodrød is rundt stedet.

giphy-2

Du finner dette unike stedet i Victoria Land, Øst-Antarktis, et av de mest intense stedene på jorden. Faktisk sammenligner forskere ofte regionen med Mars. De legger også til at det blodrøde vannet strømmer fra en innsjø som har blitt fanget under isen i nesten2 millioner år.

En geomikrobiolog, Jill Micucki , konkluderte med at det røde vannet nesten er helt tomt for oksygen, og er hjemmet til minst 17 forskjellige mikroorganismer.Antarktiske isbre er ikke livsløse!

Et skjematisk tverrsnitt av Blood Falls som viser hvordan subglaciale mikrobielle samfunn har overlevd i kulde, mørke og fravær av oksygen i en million år i saltvann under Taylorbreen.

Slawek Tulaczyk, en glaciolog ved UC Santa Cruz sa i en pressemelding , 'Våre elektromagnetiske data indikerer at margene i Antarktis kan beskytte et stort mikrobielt habitat, hvor livsgrenser blir testet av vanskelige fysiske og kjemiske forhold.'SE NESTE: Wildfire Turns Into ‘Firenado’ Then Into Water Spout