I sjeldne opptak over ser vi en stor mor Grizzlybjørn jage ned en ung elg. Dette er kanskje den raskeste bjørnen som noen gang er filmet i naturen!

Grizzlybjørnen er øverst i næringskjeden. Grizzly bears er altetende. Deres kosthold vil variere gjennom året, fra fiske etter ørret til å spise blåbær. Men noen ganger bruker de farten for å ta ned byttedyr.

Denne ærefrykt inspirerende giganten har muligheten til å nå hastigheter på over 30 miles i timen. Når en Grizzly Bear har byttet i klørne, er det over. Grizzly Bear har en bit som kan være opptil 1200 pund per kvadrattomme, og har også en tykk hud og store, skarpe klør som lett river kjøtt.Elgkalven har en sjanse til å unnslippe, til den gjør en skjebnesvanger feil. En elg som denne kan lett overstige hastigheter på 40 km / t i løpet av en sprint. Bjørnen ville normalt aldri kunne nå elgen i denne hastigheten. Det tar kalven å gjøre en feil sving, og en dødelig feil, for den sultne morbjørnen å fange byttet sitt.

Denne fantastiske filmen ble filmet fra et helikopter som svever over Yellowstone. Dette var en av de første observasjonene i sitt slag fra dette synspunktet.Foto: NPS

Naturen kan virke grusom. Men når morbjørnens unger nærmer seg, blir vi minnet om at ofte i naturen må noe dø for at noe annet skal leve. Grizzlies spiser så mye kjøtt som mulig på slutten av sommeren, mens vinteren og dvale-sesongen nærmer seg.